MÚVS_745 U3V Angličtina - A0+ Beginner (A3V 10)

Kód: MÚVS_745
Název: U3V Angličtina - A0+ Beginner (A3V 10)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Jana Rubešová (jana.rubesova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Výuka ve skupině A3V-10 (úroveň A1 podle SERR) je zaměřena na prvním místě na ústní projev, na získání nové slovní zásoby a tomu odpovídající gramatiky tak, aby se účastníci byli schopni lépe orientovat a reagovat v nejrůznějších situacích a překonali případný ostych. Hodiny jsou postaveny na interakci, procvičování různých situací formou práce ve dvojicích nebo ve skupinách. Důraz je též kladen na správnou výslovnost a poslechy s porozuměním. Tomuto účelu slouží jednak učebnice, ale videa a další podklady.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

 

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve čtvrtek od 10:45 do 12 : 15 hod

 

1

05. 10. 2023

Úvodní hodina – představování se, základní fráze

2

12. 10. 2023

Sloveso být,

3

19. 10. 2023

Dny v týdnu, číslovky 1-20

4

26. 10. 2023

Tvoření záporu u slovesa být, opakování číslovek

5

02. 11. 2023

Země a národnosti

6

09. 11. 2023

Hláskování, procvičování základních frází

7

16. 11. 2023

Představování se a výměna kontaktů (telefon, email)

8

23. 11. 2023

Opakování

9

30. 11. 2023

Praktická angličtina, konverzace při příjezdu do hotelu

10

07. 12. 2023

Konverzační hodina - cestování

11

14. 12. 2023

Vánoční hodina – slovní zásoba, vánoční zvyky, píseň

12

11. 01. 2024

Jednotné a množné číslo podst.jm., věci okolo nás

13

18. 01. 2024

Závěrečná hodina - opakování

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: English File Beginner, 3rd edition, SB + WB
Termín konání: 12.10.2023 - 25.01.2024
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 10:45-12:15, 422 (*místnost č. 422)
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz