MÚVS_745 U3V Angličtina - A0+ Beginner (A3V 10)

Kód: MÚVS_745
Název: U3V Angličtina - A0+ Beginner (A3V 10)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Jana Rubešová (jana.rubesova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz angličtiny na úrovni A0+, který probíhá v rozsahu 2 hodin týdně (2x 45 min) v zimním semestru. Jedná se o kurz falešných začátečníků.  Během kurzu se studenti: naučí tvořit otázky a správně na ně reagovat; proberou podstatná jména v singuláru a v plurálu, seznámí se s kategorií počitatelnosti /nepočitatelnosti a s použitím členů v Aj; proberou základní časy – přítomný čas prostý a průběhový; budou pracovat se zájmeny (osobními a přivlastňovacími), s přídavnými jmény v základním tvaru; naučí se, jak tvořit rozkazovací způsob. Při výuce se budou využívat poslechové materiály a videa. Konverzační témata vycházejí z učebnice English File Beginner.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

 

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve čtvrtek od 10:45 do 12 : 15 hod

 

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: English File Beginner, 3rd edition, SB + WB
Termín konání: 12.10.2023 - 25.01.2024
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 10:45-12:15, 422 (*místnost č. 422)
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz