MÚVS_746 Specifický kurz pro kouče

Kód: MÚVS_746
Název: Specifický kurz pro kouče
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 72 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Halka Baláčková, MBA, Ing. Marta Anna Petrášová, CSc., Ing. Stanislav Stejskal, PCC, JUDr. Alena Stejskalová, PCC, Ladislav Habásko (ladislav@habasko.com), Mgr. Irma Bohoňková, Mgr. Václav Šneberger, Michaela Kováříková (michaela.kovarikova@cvut.cz), PhDr. Svatava Švihlíková (Svatava.Svihlikova@cvut.cz)
Garant: Michaela Kováříková (michaela.kovarikova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Specifický kurz pro kouče (CST) je ucelený odborný jednosemestrální program zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit studenty interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Přestože kurz CST není přímo akreditován u International Coach Federation, je akceptován pro získání certifikace ICF (samozřejmě včetně splnění dalších podmínek) a to cestou Portfolio Application. Více informací na www.coachfederation.org.

Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace), 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin.  Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek k certifikátu s přesným rozpisem absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce.

Pro koho je program CST určen? Tento program je vhodný nejen pro ty, kteří chtějí získat certifikaci kouče, ale taktéž pro všechny, kteří ještě nemají s tímto oborem příliš praktických zkušeností. Díky CST získají posluchači velmi rozsáhlý znalostní základv oblasti koučování.

Možnosti absolventů programu CST:Posluchači, kteří absolvují minimálně 60 hodin Specifického kurzu pro kouče (48 hodin aktivní účast na bloku, zbylé hodiny mohou proběhnout formou samostudia), mohou po splnění dalších kvalifikačních požadavků zažádat u ICFo udělení titulu ACC prostřednictvím tzv. portfolio aplikace.

Kdo v programu CST učí? Lektoři programu CST jsou zkušení trenéři koučinku, mnozí s mezinárodní certifikací a praxí. Všichni lektoři jsou obeznámeni se standardy ICF a někteří z nich jsou v ICF i aktivně zapojeni. Velký počet lektorů (průběžně se v programu vystřídá 8-10 vyučujících) dává účastníkům možnost seznámit se s různými koučovacími styly a školami, aniž by byla zasažena základní logika a struktura programu.

Kurz CST není přímo akreditován u International Coach Federation, ale – což je podstatné – je akceptován pro získání certifikace ICF jednou z možných cest, tedy to cestou Portfolio Application (vedle toho je potřeba splnit další podmínky – počet odkoučovaných hodin, záznamy atd.

V rámci kurzu CST spolupracujeme s těmito lektory: Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC; Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC; Ladislav Habásko; Ing. Marta Anna Petrášová, CSc., PCC; Mgr. Václav Šneberger; JUDr. Alena Stejskalová, PCC, a Ing. Stanislav Stejskal, PCC.

Místo konáníVýuka probíhá v učebnách Masarykova ústavu vyšších stu­dií, ul. Kolejní 2a, Praha 6 Dejvice.

Struktura:

Specifický kurz pro kouče (CST) – harmonogram CST 28

1 Úterý 20. 2. 2024 14:00 - 18:30 Úvod do koučování, koučování - Marta A. Petrášová

2 Úterý 27. 2. 2024 14:00 - 18:30 Etické základy a profesionální standardy koučinku - Halka Baláčková

3 Úterý 5. 3. 2024 14:00 - 18:30 Struktura procesu koučování - Stanislav Stejskal

4 Úterý 12. 3. 2024 14:00 - 18:30 Spoluvytváření vztahu kouč-klient - Halka Baláčková

5 Úterý 19. 3. 2024 14:00 - 18:30 Efektivní komunikace - Aktivní naslouchání - Václav Šneberger

6 Úterý 26. 3. 2024 14:00 - 18:30 Efektivní komunikace – Přímá komunikace -  Václav Šneberger

7 Úterý 2. 4. 2024 14:00 - 18:30 Plánování procesu koučinku - Ladislav Habásko

8 Úterý 9. 4. 2024 14:00 - 18:30 Stanovování koučovacích cílů - Irma Bohoňková

9 Úterý 16. 4. 2024 14:00 - 18:30 Efektivní komunikace – Síla otázek - Václav Šneberger 

   Úterý 23. 4. 2024 14:00 - 18:30 Koučovací skupina - Ladislav Habásko

10 Sobota 4. 5. 2024 8:30 - 13:00 Koučovací nástroje - Alena Stejskalová

11 Sobota 4. 5. 2024 14:00 - 18:30 Akční kroky v koučinku - Stanislav Stejskal  

12 Úterý 14. 5. 2024 14:00 - 18:30 Stanovování kontraktu a podmínek koučování - Marta A. Petrášová

13 Úterý 21. 5. 2024 14:00 - 18:30 Řízení procesu koučování - Ladislav Habásko

14 Úterý 28. 5. 2024 14:00 - 18:30 Zpětná vazba při koučování - Halka Baláčková  

15 Úterý 4. 6. 2024 14:00 - 18:30 Hodnocení výsledků koučování - Marta A. Petrášová

     Úterý 11. 6. 2024 14:00 - 18:30 Budování koučovací praxe a koučovací skupinav - Irma Bohoňková

16 Úterý 18. 6. 2024 14:00 - 18:30 Mentor-koučink a nové trendy v koučování - Alena Stejskalová      

Den konání - úterý s výjimkou dnů označených tučně. Bloky bez čísla = workshopy    

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Výukové materiály
Termín konání: 20.02.2024 - 18.06.2024
Místo konání: Praha, Budova MÚVS Kolejní 2631/2a.
Cena: 47 795,00 Kč
Poznámka:

Cena je uvedena vč. DPH. Po přijetí přihlášky budete kontaktováni administrátorem kurzu, který vám na vaši emailovou adresu zašle další informace a postup při úhradě kurzu. 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz