MÚVS_747 Přípravný kurz češtiny ke studiu v češtině

Kód: MÚVS_747
Název: Přípravný kurz češtiny ke studiu v češtině
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 700 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška B1, B2
Lektor: Ing. Renata Ouředníková (Renata.Ourednikova@cvut.cz), Michaela Kováříková (michaela.kovarikova@cvut.cz), PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (renee.grenarova@cvut.cz)
Garant: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (Renee.Grenarova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Úplné středoškolské vzdělání
Anotace:

MIAS CTU offers an intensive Czech language course which includes not only classes of the Czech language but also classes of Czech history and culture, facultative specialized courses, and organized trips and excursions s to extend student’s knowledge of the country. In this course, students will be prepared to successfully pass the Czech language exam at B2 level which is one of the requirements to be admitted to the Czech Technical University. 

The course consists of 700 classes which are divided into two semesters with the intensity of 20/25 x 45 min a week. 

Struktura:

700 hours of Czech (Czech grammar and vocabulary, Czech history and culture); teaching materials (textbooks, workbooks and other study materials); Czech language exams at B1 and B2 level according to CEFR; possibility to attend lectures within MIAS CTU; organized trips and excursions; additional after-class or weekend leisure activities; opening and closing ceremonies.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: učebnice: Holá, Lída: Česky krok za krokem 1 a 2, pracovní sešit 1-12, pracovní sešit 13-24 učebnice a pracovní sešit: Kestřánková a kol.: Čeština pro cizince B2
Termín konání: 23.09.2024 - 30.06.2025
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Cena: 99 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz