FA_133 Itálie nejen z jazykového hlediska

Kód: FA_133
Název: Itálie nejen z jazykového hlediska
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PaedDr. Naděžda Bonaventurová (Nadezda.Bonaventurova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Kurz je určen pokračujícím i novým studentům. Vstupní znalosti ani italského jazyka nejsou požadovány, zájem o dějiny umění a umělecké památky vítán. Rozvrh bude upřesněn. Na první hodině dojde k rozdělení do kurzů podle pokročilosti.
Anotace:

 

Na první hodině dojde k rozdělení na 2-3 kurzy podle pokročilosti.

Kurz se skládá z 13 seminářů, kde se spolu virtuálně projdeme po zajímavých kulturních památkách, i méně známých. Součástí kurzu bude i nejzákladnější slovní zásoba a konverzační obraty potřebné pro turistiku.

Jde o devadesátiminutový seminář. Rozvrh bude upřesněn před zahájením semestru na základě dohody s účastníky, které bude lektorka Paed.Dr. Naděžda Bonaventurová předem kontaktovat.

Struktura:

13 seminářů v budově FA ČVUT

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Vše, co potřebujete k psaní poznámek. Učební materiály upřesní vyučující..
Termín konání: 01.11.2023 - 22.12.2023
Místo konání: Praha, budova FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna bude upřesněna.
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 12:30-14:00, 202, FA ČVUT Thákurova 9
  • Úterý: 13:15-14:45, 202 FA ČVUT Thákurova 9
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Výuka se bude konat v FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna bude upřesněna před zahájením semestru.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz