FBMI_047 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do NMgr. studia - specifická část pro uchazeče o studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Kód: FBMI_047
Název: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do NMgr. studia - specifická část pro uchazeče o studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 3 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Test "nanečisto"
Lektor: Ing. Vojtěch Kamenský (vojtech.kamensky@fbmi.cvut.cz)
Garant: Ing. Martina Caithamlová (martina.caithamlova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterské studium ve studijním programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Cílem kurzu je připravit posluchače na přijímací zkoušky ze specifické části pro SIPZ. V rámci kurzu si mohou uchazeči vyzkoušet test "nanečisto".

Struktura:

Rozsah kurzu je 3 hodiny.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 11.05.2024 - 11.05.2024
Místo konání: Kladno, Učebna 220, 2. poschodí budovy Kokos, nám. Sítná 3105, 27201 Kladno
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Sobota: 09:00-12:00, 220
Cena: 300,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz