FBMI_049 KURZ B -PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKA – FBMI

Kód: FBMI_049
Název: KURZ B -PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKA – FBMI
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: TEST NANEČISTO
Lektor: Mgr. Jana Urzová, Ph.D. (jana.urzova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Ing. Hana Kličková (hana.klickova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium na FBMI ČVUT. Cílem kurzu je připravit posluchače na přijímací zkoušku z matematiky na FBMI ČVUT. Kurz je určen pro uchazeče, kteří si podají přihlášku do bakalářského studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví. Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám matematiky pro střední školy. Celkem je kurz koncipován do 8 hodin. V rámci kurzu si studenti mohou vyzkoušet test "nanečisto".

Struktura:

Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám matematiky pro střední školy.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 04.05.2024 - 11.05.2024
Místo konání: Kladno, Posluchárna C4, přízemí budovy KOKOS, ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Sobota: 09:00-13:00, C4 (*Kurz proběhne v sobotu 4. 5. a 11. 5. 2024.)
Cena: 800,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz