FBMI_050 KURZ C -PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE – FBMI

Kód: FBMI_050
Název: KURZ C -PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE – FBMI
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: TEST NANEČISTO
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Ing. Hana Kličková (hana.klickova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium na FBMI ČVUT. Cílem kurzu je připravit posluchače na přijímací zkoušky z biologie na FBMI ČVUT.  Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám tohoto předmětu pro střední školy. Celkem je kurz koncipován do 8 hodin. V rámci kurzu si studenti mohou vyzkoušet test "nanečisto".

Struktura:

Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám biologie pro střední školy.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 04.05.2024 - 11.05.2024
Místo konání: Kladno, Posluchárna C1, přízemí budovy KOKOS, ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Sobota: 09:00-13:00, C1 (*Kurz proběhne v sobotu 4. 5. a 11. 5. 2024.)
Cena: 800,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz