FBMI_052 KURZ D -PŘÍPRAVNÝ KURZ CHEMIE – FBMI

Kód: FBMI_052
Název: KURZ D -PŘÍPRAVNÝ KURZ CHEMIE – FBMI
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: TEST NANEČISTO
Lektor: Ing. Miriam Hošková, Ph.D. (miriam.hoskova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Ing. Hana Kličková (hana.klickova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium na FBMI ČVUT. Cílem kurzu je připravit posluchače na přijímací zkoušku z chemie na FBMI ČVUT. Kurz je určen pro uchazeče, kteří si podají přihlášku do bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám chemie pro střední školy. Celkem je kurz koncipován do 8 hodin. V rámci kurzu si studenti mohou vyzkoušet test "nanečisto".

 

Struktura:

Rozsah výuky odpovídá učebním osnovám CHEMIE pro střední školy.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 04.05.2024 - 11.05.2024
Místo konání: Kladno, Posluchárna C4, přízemí budovy KOKOS, ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105, Kladno
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Sobota: 14:00-18:00, C4 (*Kurz proběhne v sobotu 4. 5. a 11. 5. 2024.)
Cena: 800,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz