MÚVS_925 Kurzy anglického jazyka - A2 Pre-intermediate (AV 22)

Kód: MÚVS_925
Název: Kurzy anglického jazyka - A2 Pre-intermediate (AV 22)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Marie Plíčková (Marie.Plickova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: základní ovládání PC
Anotace:

Cílem kurzu je osvojit si základy anglické gramatiky, upevnění gramatické struktury a vazby při jednoduché konverzaci. Zvládnutí jednoduchých konverzačních témat, schopnost domluvit se v základních životních situacích. Procvičování všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech).

 

 

Struktura:

Gramatika:

 • Opakování dosud probraných slovesných časů
 • Vyjádření minulosti v angličtině
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Kvantifikátory
 • Stupňování adjektiv
 • Vyjadřování budoucnosti (going to)
 • Adverbia
 • Slovesa s infinitivem
 • Členy
 • Předpřítomný čas prostý

 Komunikace:

 • Jídlo, stravování
 • V restauraci
 • Cestování
 • Prázdniny
 • Jak psát „Travel blogs“
 • Internet v našem životě
 • Volný čas
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Pre-intermediate 3 edition
Termín konání: 22.02.2024 - 23.05.2024
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Čtvrtek: 09:00-10:30, 422
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz