MÚVS_927 Kurzy anglického jazyka - A2+ Pre-intermediate+ (AV 21)

Kód: MÚVS_927
Název: Kurzy anglického jazyka - A2+ Pre-intermediate+ (AV 21)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Marie Plíčková (Marie.Plickova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz je zaměřen zejména na konverzaci a opakování gramatiky.

Struktura:

Gramatika:       

  • Opakování časů                                          
  • Vyjádření minulosti v angličtině
  • Neurčitá zájmena
  • Kvantifikátory
  • Frázová slovesa a slovní pořádek
  • Nepřímá řeč

 Komunikace:     

  • Životopis
  • Zdraví a životní styl
  • Vyjadřování názoru
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: English File Pre-intermediate 3 edition WB + doplňkové konverzační materiály
Termín konání: 22.02.2024 - 23.05.2024
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 14:30-16:00, 401
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz