MÚVS_929 Kurzy anglického jazyka - B2 Upper Intermediate (AV-41)

Kód: MÚVS_929
Název: Kurzy anglického jazyka - B2 Upper Intermediate (AV-41)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je upevnění a rozšíření slovní zásoby obecného jazyka. Dále seznámení se se základy odborného jazyka, zaměřeného především na výuku dovedností a upevnění a rozšíření znalostí gramatických struktur.

Struktura:

.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: English File Upper-intermediate 4th Edition (Oxford University Press)
Termín konání: 21.02.2024 - 05.06.2024
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 16:00-17:30, 302
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz