MÚVS_931 Kurzy německého jazyka - A2 Mírně pokročilí (NV 21)

Kód: MÚVS_931
Název: Kurzy německého jazyka - A2 Mírně pokročilí (NV 21)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je zopakovat si nejjednodušší německou gramatiku (např. časování sloves v přítomném čase, skloňování podstatných jmen) a slovní zásobu (například představování se a bydlení), postoupit dále ke složitějším konstrukcím a rozvinout schopnost komunikovat v každodenním životě. Procvičování všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech).

 

 

Struktura:

.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Braun, Birgit et al.: DaF Kompakt neu A1-B1 – Kursbuch ISBN: 978-3-12-676310-3 Velká cvičebnice slovní zásoby (Brill, Techmer), ISBN 978-80-247-4707-1
Termín konání: 21.02.2024 - 05.06.2024
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 12:30-14:00, 401
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz