MÚVS_949 Kurzy anglického jazyka - B1 Intermediate (AV 31)

Kód: MÚVS_949
Název: Kurzy anglického jazyka - B1 Intermediate (AV 31)
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška,Cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: Mgr. Lenka Pánková, Ph.D. (lenka.pankova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Cílem kurzu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Osvojení klíčové slovní zásoby z oblasti společenských témat, procvičení si schopnosti diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Schopnost produkovat texty (dopisy, příběhy, popisy) s využitím nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků.

Struktura:

.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File Intermediate SB + WB
Termín konání: 20.02.2024 - 21.05.2024
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 16:00-17:30, 301
Cena: 2 975,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz