FJFI_109 JADERNÁ CHEMIE 1

Kód: FJFI_109
Název: JADERNÁ CHEMIE 1
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie
Anotace:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o vývoji jaderné chemie a radiochemie, jaderných individuích, jaderných reakcích, přirozené a umělé radioaktivitě, kinetice jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn, energetice jaderných reakcí, hmotnostní a energetické bilanci jader a energetických poměrech při přeměně alfa, beta a gama.

Struktura:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o vývoji jaderné chemie a radiochemie, jaderných individuích, jaderných reakcích, přirozené a umělé radioaktivitě, kinetice jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn, energetice jaderných reakcí, hmotnostní a energetické bilanci jader a energetických poměrech při přeměně alfa, beta a gama.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981. Doporučená literatura: [1] A. Vértes et al.: (Eds.) Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003. [2] O. Navrátil et al.: Nuclear Chemistry, Academia, Praha, 1992. [3] J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001.
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz