FD_088 Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Kód: FD_088
Název: Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 580 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečný písemný test a ústní zkouška odpovídající úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce
Lektor: Mgr. Irena Veselková (veselire@fd.cvut.cz)
Garant: Mgr. Irena Veselková (veselire@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční zájemce o studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. Jde o roční intenzivní kurz (zimní semestr a navazující letní semestr), který je zakončen zkouškou z češtiny odpovídající úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Tato zkouška (úroveň B2 dle SERR) je nezbytnou podmínkou pro studium v češtině na ČVUT a je uznávána všemi fakultami ČVUT.

Struktura:

Dle třídního výkazu

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: L. Holá: Česky krok za krokem 1, 2
Termín konání: 19.02.2024 - 24.05.2024
Místo konání: Praha, ČVUT FD, Ústav jazyků a společenských věd K615, Horská 3, 128 03 Praha 2, učebna B 301
Cena: 91 000,00 Kč
Poznámka:

Celková cena kurzu za zimní i letní semestr je 85.000,- Kč (nebo 3.470 EUR). Ta je tvořena nevratným registračním poplatkem ve výši 6.000,- Kč (nebo 250 EUR) splatným po registraci do kurzu a poplatkem za výuku (včetně závěrečných testů a základních studijních materiálů) ve výši 79.000,- Kč (nebo 3.220 EUR) splatným do 6. října 2021. Platbu uvedených poplatků provedou účastníci kurzu podle pokynů na webové stránce: http://jazyky.fd.cvut.cz/cestina-pro-cizince/index.html.

Před vyplněním přihlášky a platbou kontaktujte, prosím, garanta kurzu paní Mgr. Irenu Veselkovou:

veselkova@fd.cvut.cz

Děkujeme!

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz