FSv_086 řízení kvality BIM modelů (QA/QC v BIM)

Kód: FSv_086
Název: řízení kvality BIM modelů (QA/QC v BIM)
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Renata Vlčková (renata.vlckova@fsv.cvut.cz), Ing. arch. Robert Bouška (robert.bouska@cvut.cz), Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (zdenek.rudovsky@cvut.cz), Světlana Jirásková (svetlana.jiraskova@cvut.cz)
Garant: Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (zdenek.rudovsky@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech.

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo využití dat BIM modelu. V praxi se dávno ukázalo, že procesy kontroly kvality (QC) a zajištění kvality (QA) jsou nezbytnou součástí všech digitalizovaných průmyslových odvětví.

Techniky zajištění a kontroly kvality řídí spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh.

více informací na: http://bim.cvut.cz/czv_kvalita/

Struktura:

1. den

úvod do BIM, vysvětlení základních pojmů a nabytí znalostí nezbytných pro pokračování v dalších dnech kurzu, zejména problematika struktury modelu openBIM,

2. den

úvod do kontrol modelu, pravidla tvorby modelu, seznámení s nástroji a funkcemi kontroly modelů, proces zajištění kvality v rámci projektu v BIM,

3. den

praktické kontroly modelů z praxe, komunikace chyb a jejich odstraňování, nastavení vlastních automatů podle datové šablony apod.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/
Termín konání: 29.05.2024 - 31.05.2024
Místo konání: Praha, FSv, ČVUT v Praze
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Čtvrtek: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Čtvrtek: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Pátek: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Pátek: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
  • Středa: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
Cena: 18 500,00 Kč
Poznámka:

Účastníci kurzu dostanou osvědčení o úspěšném absolvování.

Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce bimdoskol.cz.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz