FSv_088 BIM v praxi: vzdělávací kurz pro moderní stavebnictví

Kód: FSv_088
Název: BIM v praxi: vzdělávací kurz pro moderní stavebnictví
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Renata Vlčková (renata.vlckova@fsv.cvut.cz), Ing. arch. Robert Bouška (robert.bouska@cvut.cz), Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (zdenek.rudovsky@cvut.cz), Světlana Jirásková (svetlana.jiraskova@cvut.cz)
Garant: Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (zdenek.rudovsky@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

V praxi výstavbových projektů se čím dál častěji setkáváme s modely BIM. Jak je využít z pohledu investičního technika, správce objektu, investora nebo stavebního dozoru?

Vzdělávací kurz Vás provede základy práce s BIM modely. Získáte nejen teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti s využitím reálných modelů z praxe.

více informací na: http://bim.cvut.cz/bimvpraxi

Struktura:

1. den

Seznámíte se se základní terminologií a získáte celkový přehled o digitalizaci ve stavebnictví a jejich jednotlivých oblastech. Dozvíte se o formátech a standardech, typech dat podle jejich strukturovanosti a otevřenosti. Teorie je doprovázena praktickými příklady ve společném datovém prostředí (CDE).

2. den

Seznámíte se s plánovanými povinnostmi v BIM a s realitou využívání BIM modelů v aktuálních významných projektech. Zjistíte, jak má použitelný model vypadat. Představíme Vám celou řadu nástrojů, které můžete využít ve své každodenní praxi – od komunikace v projektu, resp. společného datového prostředí (CDE), přes nástroje pro prohlížení modelů, výkazy množství až po nástroje automatizovaných kontrol modelů.

3. den

Třetí den je celý veden jako praktický workshop, kde se na reálných modelech naučíte:

 • základní kontrolu kvality modelů,
 • vytvářet řezy, půdorysy,
 • sestavovat výkazy množství,
 • provádět účelové pohledy do modelu,
 • využít model jako nástroj připomínkování projektu,
 • rozšířené reality pro kontrolu výstavby,
 • a mnoho dalšího.
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/
Termín konání: 22.05.2024 - 24.05.2024
Místo konání: Praha, FSv, ČVUT v Praze
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
 • Čtvrtek: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
 • Čtvrtek: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
 • Pátek: 13:15-16:30, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
 • Pátek: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
 • Středa: 09:00-12:15, B-473 (*v podrobných instrukcích před začátkem kurzu může být místo konání dále upřesněno)
Cena: 18 500,00 Kč
Poznámka:

Účastníci kurzu dostanou osvědčení o úspěšném absolvování.

Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce bimdoskol.cz.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz