FS_080 Povrchové úpravy ve strojírenství

Kód: FS_080
Název: Povrchové úpravy ve strojírenství
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 144 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Kombinované
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Jiří Kuchař, Ph.D. (jiri.kuchar@fs.cvut.cz), doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz)
Garant: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. (Jan.Kudlacek@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Základní technické vzdělání
Anotace:

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dvousemestrový kurz „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto kurzu je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

      Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

Struktura:

Kurz je uspořádán tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních předmětů a disciplín, v návaznosti na tento teoretický základ, je pak koncipována výuka odborných předmětů a specializovaných technologií, týkajících se povrchových úprav.

V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů v základech teorie koroze, fyzikální chemii, korozních charakteristikách kovů, volbě materiálů a koroznímu zkušebnictví.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na jednotlivé technologie povrchových úprav – kovových a nekovových anorganických povlaků a vrstev i technologie organických povrchových úprav. Pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů, čištění a konverzním vrstvám. Postupně jsou probírány technologie galvanického pokovení, pokovení žárovým nástřikem i v roztavených kovech a smaltování.

Výuka je orientována též na problematiku přístrojové techniky a zkušebnictví v oboru povrchových úprav i obecně ve strojírenství.

Zařazeny jsou přednášky o progresivních strojírenských technologiích v souvislostech s tímto oborem a o zařízení pro povrchové úpravy. Výuka je orientována i na otázky legislativy, ekologie i bezpečnosti práce. Pozornost je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce.

Kurz je dvousemestrový, celkový počet výukových hodin je min 120.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Učební pomůcky a literatura budou účastníkům k dispozici na kurzu
Termín konání: 13.02.2024 - 28.02.2025
Místo konání: Praha, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Cena: 33 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz