FIT_031 Progresivní technologie v informatice II

Kód: FIT_031
Název: Progresivní technologie v informatice II
Fakulta / ústav: Fakulta informačních technologií
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Ing. Jiří Kašpar, Ing. Josef Kokeš, Ph.D. (josef.kokes@fit.cvut.cz), Ing. Miroslav Prágl, MBA (miroslav.pragl@fit.cvut.cz)
Garant: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (zdenek.muzikar@fit.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Jedná se o druhou část kurzu "Progresivní technologie v informatice a jejich využití", který je určený pro mírně pokročilé zájemce o moderní informační technologie z řad široké veřejnosti, bez ohledu na formální vzdělání či věk.

Účastníci se seznámí s novinkami a trendy z oborů, jakými jsou operační systémy a virtualizace, síťové technologie, počítačová bezpečnost, vestavné systémy či základy umělé inteligence a robotiky.

Tato část volně navazuje na první část kurzu Progresivní technologie v informatice I, která byla vyučovaná v zimním semestru. Nicméně absolvování první části není podmínkou účasti na tomto kurzu a témata budou srozumitelná pro všechny zájemce, kteří se v problematice alespoň trochu orientují nebo se o ni alespoň zajímají.

Jedná první pilotní běh kurzu za sníženou cenu a zpětná vazba od účastníků bude použita pro úpravy a aktualizaci obsahu.

Struktura:

Podrobnější informace a strukturu kurzu najdete na:

https://courses.fit.cvut.cz/PK-PT2

 

Získaný doklad: Mikrocertifikát
Učební pomůcky a literatura: Budou doporučeny nebo k dispozici během kurzu
Termín konání: 06.03.2024 - 22.05.2024
Místo konání: Praha, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6, budova A, učebna s134, vždy ve středu od 11:00
Cena: 1 000,00 Kč
Poznámka:

V tomto semestru (zimní akademického roku 2023/24) se vyučuje v rámci prvního pilotního běhu kurzu. Zpětná vazba od účastníků bude použita pro úpravy a aktualizaci obsahu a přípravu cvičení, které se stanou součástí kurzu v nadcházejících letech. Tomu odpovídá i nízká cena tohoto běhu kurzu.

Máte-li jakékoli dotazy, pište na:  muzikar@fit.cvut.cz

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz