FA_153 Vystav to!

Kód: FA_153
Název: Vystav to!
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. arch. Alexander Kuric (alexander.kuric@fa.cvut.cz), Ing. arch. David Seidler (david.seidler@fa.cvut.cz), Ing. arch. Jan Pešta (jan.pesta@fa.cvut.cz), Ing. arch. Josef Holeček (josef.holecek@fa.cvut.cz), Ing. arch. Pavel Fuchs (fuchspa4@fa.cvut.cz), Mgr. Jakub Potůček (jakub.potucek@cvut.cz), Mgr. art. Lucia Mlynčeková (lucia.mlyncekova@fa.cvut.cz)
Garant: Ing. arch. Alexander Kuric (alexander.kuric@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Výstavní prostory, řešení instalací i objektů galerií a muzeí  je možné považovat za jednu z mnoha architektonických disciplín. Jaké přístupy ve vztahu s architektonickou tvorbou  můžeme u výstav a výstavnictví najít v historii i současnosti? A lze výstavu pojímat jinak než pouhým umístěním díla v prostoru? Volným přednáškovým kurzem se pokusíme téma výstav a architektury přiblížit posluchačům z odborné i širší veřejnosti.

Kurz bude probíhat každé pondělí na FA ČVUT s úvodní přednáškou 19. února mezi 16:00 a 17:30 až do předposledního květnového týdne 2024. Zájemci z řad široké veřejnosti se mohou přihlásit nejpozději do 3.března. Studenti prezenčního studia Fakulty architektury jsou rovněž zváni a mohou přednášky navštěvovat volně.

Struktura:

19.2. Úvod k tématu. Architektura a výstavy. / Lucia Tóthová

26.2. Centra architektury / Lucia Tóthová

 4.3. Scénotektura: mezi scénografií a architekturou výstav / Amálie Bulandrová

11.3. Meziválečné výstavy bydlení / Alexander Kuric

18.3. Klíčové výstavy minimalismu 60. a 70. let dnešním pohledem a stavebním uměním / David Seidler

25.3. Výstavy malované architektury v Československu 80. let 20. století / Tereza Poláčková

 8.4. Dům jako exponát / Pavel Fuchs

15.4. O vystavování historické architektury / Josef Holeček

19.4. Exkurze do továrny Praga

22.4. Z továrny do galerie, aneb konverze industriálního dědictví pro kulturní účely / Jakub Potůček

29.4. Muzea lidové architektury / Jan Pešta

 6.5. Společensko kulturní prostor Buďánky / Kristýna Dvořáková

13.5. Ukončení kurzu a závěrečný test

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 19.02.2024 - 13.05.2024
Místo konání: Praha, Fakulta architektury
Cena: 500,00 Kč (Pro uchazeče mladší 60-ti let 750,00 Kč)
Poznámka:

Zvýšená cena 750,- Kč pro účastníky kurzu mladší 60 let

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz