FJFI_113 PROGRAMOVÁNÍ MICROBITŮ V PYTHONU

Kód: FJFI_113
Název: PROGRAMOVÁNÍ MICROBITŮ V PYTHONU
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 8 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Garant: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Cílem kurzu je rozšířit kompetence pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti základů algoritmizace a programování za použití jazyka Python. Kurz je koncipován jako navazující na kurz "Úvod do blokového programování" a jeho snahou je rozšířit získané znalosti z tohoto kurzu. Výše uvedený kurz není podmínkou, je spíše výhodou. Kurz je rozdělený do dvou na sebe navazujících bloků, kde v prvním bloku jsou účastníci seznámeni s principy imperativního paradigmatu jazyka Python a základních konstrukcí. Účastník tak získá základní přehled o jazyce Python. Ve druhém bloku se pomocí jazyka Python (MicroPython) programuje platforma Micro:bit. Výuka bude rozvrhována v jeden den.

Blok I (4 hodiny):

 • Datové typy, proměnné, výrazy
 • Vstupy a výstupy
 • Podmínky, cykly, iterátory
 • Funkce
 • Seznamy a slovníky

Blok II (2 hodiny):

 • Událostmi řízené programování na platformě Micro:bit
 • Čidla a senzory zařízení, jejich ovládání
 • Ladění a krokování programu

 Použité nástroje:

 • Online editory jazyka Python
 • MakeCode: https://makecode.microbit.org/
Struktura:

Dva bloky. Blok 1. 4 vyučovací hodiny, pauza na oběd, blok 2. 4 vyučovací hodiny.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 07.06.2024 - 07.06.2024
Místo konání: Děčín, Budova ČVUT, Pohraniční 1, Děčín 1, 1. patro
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 09:00-16:00, PL 1
Cena: 700,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz