FA_155 Čeština pro cizince

Kód: FA_155
Název: Čeština pro cizince
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 42 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Veronika Novoselova
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Vhodné pro zahraniční studenty, příprava na certifikované zkoušky SERR
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1 a na středně pokročilé úrovni B2. Kurz připravuje k certifikovaným zkouškám.

Semestr je prodloužen do 15.2.24. zahrnuje i zkouškové období. Kurz je otevírán i v letním semestru, je určen jako pokračujícím, tak novým studentům.

 

Struktura:

Při zahájení výuky frekventanti obdrží sylabus kurzu včetně doporučené literatury.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Frekventanti budou seznámeni s doporučenou literaturou, eventuálně obdrží doplňkové materiály od vyučujícího.
Termín konání: 22.02.2024 - 27.06.2024
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna bude upřesněna
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 17:30-19:00, učebna 647, FA ČVUT, Thákurova 9 (*Příprava na B2)
  • Čtvrtek: 16:00-17:30, učebna 647, FA ČVUT, Thákurova 9 (*Příprava na B1)
Cena: 4 620,00 Kč
Poznámka:

 

Platební údaje: https://drive.google.com/file/d/1VYT7wCr4CZ1Dx2GIV63UvaJKQsdGRqKN/view?usp=sharing

Tyto údaje jsou aktuální. Platební údaje v rubrice Platby již neplatí.

 

Kurzy budou zahájeny ve čtvrtek 5.10. 2023.

V případě většího počtu zájemců lze otevřít další kurzy.

Aktuální informace najdete průběžně na webu KJ FA.

V případě nejasností pište na adresu valentova@fa.cvut.cz

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz