FA_157 Akrylová malba městské krajiny

Kód: FA_157
Název: Akrylová malba městské krajiny
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 30 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Ateliér
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kurz bude zakončen malou závěrečnou výstavou. Na závěr studia bude vydáván doklad: osvědčení o absolvování.
Lektor: Ing. arch. Jiří Kárník (jiri.karnik@fa.cvut.cz), Mgr. MgA. Radek Macke (mackerad@fa.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký (ivan.vosecky@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Tématem kurzu je technika malby akrylem. Seznámíme se s procesem malby krok za krokem a to jak malbou ve vrstvách tak i malbou ala prima.

Kurz bude převážně praktický, zaměřen na správný postup, kde účastníci budou vytvářet malby městských krajin, kde budou využívány principy perspektivního zobrazování.

Kurz bude nenásilnou formou navazovat na přecházející kurz, ze kterého budeme využívat znalosti z perspektivy při zobrazování krajiny i městských celků.

Absolvování předcházejícího kurzu není podmínkou, noví zájemci se budou znalosti o perspektivě dozvídat při aplikaci na vlastní výtvarnou tvorbu.

Není zde požadavek přechozího výtvarného studia. Důležitá je chuť učit se novým věcem.

Struktura:

Na první hodině získáme vstupní informace, dozvíme se informace o akrylových barvách, o podkladech pro malbu, různých druzích štětců i retardérech do barev. Bude též vstupní přednáška o malbě akrylovými barvami. V dalších lekcích kurzu tyto znalosti budou procvičovány. Kurz bude převážně praktický, zaměřen na správný postup při práci s akrylátovými barvami. Budou využívány principy perspektivního zobrazování. Kurz bude zakončen malou závěrečnou výstavou. Na závěr studia bude vydáván doklad: osvědčení o absolvování.

1.hod: Seznámení se s akrylovými barvami, projekce ukázek s výkladem

2.hod: Míchání barev, seznámení se s krajinomalbou

3.hod: Výběr kompozice, teorie barev

4.hod: Malba perspektivní krajiny, použití lazur

5.hod: Komplementární skladba barev v krajině

6.hod: Teplotní kontrast v prostoru

7.hod: Světlo a vržené stíny

8.hod: Odraz ve vodní hladině, reflexe

9.hod: Expresivní a imaginativní přístup

10.hod: Výstava prací, shrnutí, předávání certifikátů

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Na prvním setkání se všem studentům dostanou informace o pomůckách, akrylátových barvách, štětcích, podkladech pro malbu potřebné pro praxi tohoto kurzu a o možnostech jejich nákupu. Je možné si přinést i vlastní dříve koupené akrylátové bavy.
Termín konání: 01.03.2024 - 10.05.2024
Místo konání: Praha, T9:403 (kreslírna 403 ve 4. podlaží FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6)
Cena: 1 500,00 Kč
Poznámka:

Kurz probíhá každý pátek od 09:30 do 12:30 hodin.

Platí se bankovním převodem. Není možno platit v kurzu ani u sekretářky ústavu.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz