FJFI_117 OBJEVUJEME C# - pro studenty Gymnázia Děčín

Kód: FJFI_117
Název: OBJEVUJEME C# - pro studenty Gymnázia Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 10 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Garant: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: pouze pro studenty Gymnázia Děčín
Anotace:

Volný kurz C# pro středoškolské studenty zahrnuje základy programování v tomto jazyce. Seznámí Vás se základy objektově orientovaného programování (OOP) a tvorbou grafických uživatelských rozhraní (GUI).

  • Na začátku si zopakujeme základy - proměnné, podmínky, cykly a psaní vlastních funkcí a metod.
  • Potom se pustíme do objektově orientovaného programování. Zjistíme, co jsou třídy a objekty a k čemu nám jsou dobré. Ukážeme si dědičnost a polymorfismus a proč se to používá.
  • Na závěr tohoto kurzu budeme prozkoumávat tvorbu jednoduchých okenních aplikací a událostmi řízeného programování. Zaměříme se na vizuální programování a využití předdefinovaných komponent.

V celém kurzu budeme používat nástroj MS Visual Studio. Naučíte se v něm programy vytvářet, ladit, komentovat a psát dokumentaci.

Předpokládané znalosti: Bylo by dobré abyste znali základy programování v některém jazyce (C#, C, C++, Python, ...).

 

Struktura:

20. 5. 2024 začátek v 9 hodin, přepokládaný konec v 15 hodin (12-13 hodin pauza na oběd)

21. 5. 2024 začátek v 9 hodin, přepokládaný konec v 15 hodin (12-13 hodin pauza na oběd)

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 20.05.2024 - 21.05.2024
Místo konání: Děčín, budova ČVUT Děčín, 1.patro, chodba C, místnost 232
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 09:00-15:00, PL1 (*12:00-13:00 oběd)
  • Pondělí: 09:00-15:00, PL1 (*12:00-13:00 oběd)
Cena: Zdarma
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz