FS_086 Zkouška z češtiny na úrovni B2 - skupina A

Kód: FS_086
Název: Zkouška z češtiny na úrovni B2 - skupina A
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 6 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: osvědčení o absolvování
Lektor: Mgr. Eliška Vítková (eliska.vitkova@fs.cvut.cz), Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz), PaedDr. Hana Volejníková (Hana.Volejnikova@fs.cvut.cz), PhDr. Ilona Šimice (Ilona.Simice@fs.cvut.cz), PhDr. Petr Laurich (Petr.Laurich@fs.cvut.cz)
Garant: Mgr. Eliška Vítková (Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: znalosti na úrovni B2
Anotace:

Složení zkoušky z češtiny na úrovni B2.

Struktura:

Doplnit

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Učebnice českého jazyka - úroveň B2
Termín konání: 29.04.2024 - 30.04.2024
Místo konání: Praha, Ústav jazyků, FS ČVUT, Karlovo nám. 13, učebna B 304
Cena: 2 000,00 Kč
Poznámka:

Písemná část zkoušky začíná 29.4.2024  v 9.00. Zkouška se koná na Ústavu jazyků Fakulty strojní ČVUT, Karlovo nám.13, Praha 2.

Ústní část se koná 30.4.2024 v 9.00 tamtéž.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz