FEL_142 CompTIA PRE-Pentest

Kód: FEL_142
Název: CompTIA PRE-Pentest
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 25 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Kombinované
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Bc. Ján Balga (balgajan@fel.cvut.cz), Mgr. Ivana Samcová (ivana.samcova@cvut.cz)
Garant: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. (burcik@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: základy práce na PC
Anotace:

Tento prakticky zaměřený kurz je určen jako základní pro ty, kteří chtějí působit jako etický hacker či chtějí porozumět základům kyberbezpečnosti a bezpečnému návrhu IT systémů. Kurz je rovněž zaměřen jako příprava na mezinárodně akreditovaný kurz CompTia PenTest+, který pravidelně otevíráme v letním semestru.

 V tomto kurzu budeme procvičovat praktické dovednosti z oblasti správy sítí, operačních systémů a nástrojů pro etický hacking.  Cílem je osvojit si schopnosti přizpůsobení OS Linux či Windows tak, aby se v něm účastníci kurzu dokázali snadno orientovat a maximálně využívat jeho schopností pro práci penetračního testera. Za tímto účelem si každý účastník kurzu pod vedením lektora sestaví vlastní portfolio nástrojů, které mu umožní následnou efektivní práci.

Smyslem přípravného kurzu PRE-Pentest je vyzkoušet si v praxi různé koncepty a přístupy tak, aby v návazném kurzu CompTia PenTest+ byli účastníci již zorientovaní a mohli se soustředit na vysokou přidanou hodnotu kurzu a nezdržovali se základy. Na základě našich zkušeností je zvládnutí kurzu CompTia PenTest+ poměrně náročné, a proto jsme na ČVUT FEL vyvinuli tuto speciální přípravu, která následně umožní hladký průchod návazným kurzem. 

Kurz je veden zkušeným lektorem, který problematiku řeší v každodenní praxi.

Výuka probíhá 1x týdně, v podvečerních hodinách (začátek obvykle 17:30), v rozsahu cca 2h, po celý semestr.

Tento kurz je zakončen zkouškou a certifikátem ČVUT o absolvování kurzu.

 

Základní cena kurzu je stanovena takto:

4 235 Kč (s DPH) – pro studenta libovolné SŠ či VŠ ČR

16 940 Kč (s DPH) – pro absolventy ČVUT

33 880 Kč (s DPH) – pro všechny ostatní

Struktura:

Blok 1 - Počítačové sítě

 • Konfigurace, provoz, troubleshooting
 • Technologie IPS, IDS, EDR (Endpoint Detection and Response)
 • NG Firewaily, ACL, AAA, a visibilita sítě

Blok 2 - Linux prakticky

 • Instalace a konfigurace
 • Správa systému – nástroje, logy, automatizace procesů
 • Základní nástroje Etického hackera

Blok 3 – Windows prakticky  

 • Instalace a konfigurace
 • Správa systému – nástroje, logy, automatizace procesů
 • Základní nástroje Etického hackera

Blok 4 – Individuální toolbox

 • Experimenty s různými typy nástrojů pro penetrační testování
 • Sestavení vlastního balíku nástrojů
 • Reporting a závěrečný projekt
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 02.09.2024 - 04.10.2024
Místo konání: Praha, ČVUT FEL Technická 2, m.č A4-505d – distanční část prostřednictvím MS TEAMS
Cena: 9 900,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz