FEL_148 CCNP Encore Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core

Kód: FEL_148
Název: CCNP Encore Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 25 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Kombinované
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Marcel Poláček (polacek.marcel@fel.cvut.cz), Mgr. Ivana Samcová (ivana.samcova@cvut.cz)
Garant: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. (burcik@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: základy práce na PC, doporučena vstupní úroveň znalostí balíku cisco CCNA certifikace
Anotace:

 

Obsah kurzu Cisco CCNA Encore

Budete připraveni na zkoušku Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (350-401 ENCOR), na základě, které získáte certifikát Enterprise Core Specialist. Pokračujte druhým kurzem CCNP Enterprise, který vás připraví na koncentrační zkoušku Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), čímž dokončíte certifikaci CCNP Enterprise.Doporučená příprava: CCNA 2,3 nebo ekvivalentní znalosti a dovednosti.

 Výuka probíhá formou samostudia, materiály jsou v angličtině

 Tento kurz je zakončen zkouškou a certifikátem ČVUT o absolvování kurzu.

 

 

Struktura:

Naučíte se tyto základní dovednosti:

Implementovat pokročilé technologie pro podporu bezpečné a škálovatelné architektury podnikové sítě Konfigurovat podnikové sítě pro vysokou dostupnost a optimalizovaný výkon Konfigurovat a spravovat zabezpečené sítě typu site-to-site, vzdálený přístup a bezdrátové sítě Prohloubit znalosti virtualizace a automatizace sítě.

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: budou k dispozici v AJ
Termín konání: 28.06.2024 - 28.06.2024
Místo konání: Praha, ČVUT FEL Technická 2, m.č A4-505d – distanční část prostřednictvím MS TEAMS
Cena: 7 800,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz