FEL_150 Komunikujte s vnoučaty!

Kód: FEL_150
Název: Komunikujte s vnoučaty!
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: Diskuse o problematice věnované jednotlivým tématům a řešení ukázkových situací.
Lektor: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (janicev@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (janicev@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Základy ovládání PC
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s programy a internetovými službami, které usnadní každodenní pobyt na síti. Budeme se věnovat rozsáhlým službám Google, Skype, Facebook apod. Součástí kurzu je praktická ukázka možností jednotlivých produktů, popis instalace, konfigurace a ovládání. Každý z účastníků kurzu získá svoje Google konto, pod kterým budeme pracovat. Hlavní důraz je kladen na praktickou ukázku práce s programem nebo službou a každý účastník kurzu bude mít dostatek času na to si vše prakticky vyzkoušet.

Výuka probíhá každé pondělí od 16.15 do 17.45 od začátku semestru. Opakuje se 14x (délka semestru). Výuka probíhá v počítačových učebnách (K1=1,0), při velikosti skupiny do max. 25 lidí (K2=1,2), pro podporu studia jsou dostupné online prezentace a při výuce využíváme internetové technologie Google (K3=0,1), kvalita výuky je zajištěna závěrečným kolokviem o problematice (K4=0,05).

 

 

Struktura:

Osnova (tématické okruhy):

1) Quo Vadis počítači,tablete a mobile? 2) Strýček Google poprvé3) Email po česku 4) Strýček Google podruhé 5) Mobilní office 6) Obrázky z dovolené7) Telefon je již out8) Online kdekoliv9) Fenomén Facebook a jemu podobné10) Společně na síti11) I počítač si zasluhuje péči12) Tablet jako plnohodnotná náhrada počítače13) Android nebo Windows

Kurzy probíhají pravidelně každé pondělí od 16,15-17,45.

V ZS24 probíhala výuka v těchto dnech: 25.9.,2.10.,9.10.,16.10.,23.10.,30.10.,6.11.,13.11.,27.11.,18.12.,8.1.,29.1.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač s připojením k internetu
Termín konání: 23.09.2024 - 12.01.2025
Místo konání: Praha, K334 FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, místnost C3-s143
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 16:15-17:45, C3-s143, suterén FEL
Cena: 700,00 Kč
Poznámka:

PRVNÍ HODINA KURZU PROBĚHNE PRVNÍ PONDĚLÍ V ZIMNÍM SEMESTRU od 16:15 v místnosti T2-s143 (DesignLab). Přesný termín zahájení zimního semestru najdete na webu FEL ČVUT.

Jedná se o místnost v suterénu budovy FEL. Po vstupu na fakultu se hned za vrátnicí dejte doleva po schodech dolů. Minete šatnu vpravu a dáte se dále prosklenými dveřmi doleva. Asi ve 2/3 chodby jsou na pravé straně dveře učebny s143. Je na nich umístěna cedule Laboratoř návrhu integrovaných obvodů.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz