FA_165 Itálie nejen z jazykového hlediska II

Kód: FA_165
Název: Itálie nejen z jazykového hlediska II
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: PaedDr. Naděžda Bonaventurová (Nadezda.Bonaventurova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Kurz je určen především pokračujícím studentům. Rozvrh bude upřesněn.
Anotace:

 

Kurz se skládá z 12 přednášek/seminářů, navazuje na kurz Itálie nejen z jazykového hlediska I. 

Jde o devadesátiminutový seminář. Rozvrh bude upřesněn před zahájením semestru na základě dohody s účastníky, které bude lektorka Paed.Dr. Naděžda Bonaventurová předem kontaktovat.

Struktura:

 

 

1) Zájmena nepřízvučná v kombinaci s rozkazem., řadové číslovky, koníčky. Změna role umělce na rozhraní gotiky a renesance. Cennino Cennini- Kniha o umění- porovnání s Theofilovým traktátem. Filosofické souvislosti úvodní kapitoly Knihy o umění- Aristoteles- Platón.

2) Kancelář, práce, kolegové. Modální slovesa. Cennino Cennini- malířská dílna a umělec na rozhraní gotiky a renesance.  Kresba jako základ. Cennini jako zakladatel výtvarné pedagogiky.Výtvarné techniky a materiály v Knize o umění, praktické ukázky.

3) Zájmena v kombinaci s rozkazem. Cennini- technika fresky.

4) Zájmena v kombinaci s rozkazem a modálním slovesem. Spojování předložek a členů.

Giotto- stejně jako Dante v literatuře je na hranici gotiky a renesance- raná díla- srovnání s díly současníků

5) Spojování předložek a členů, kancelář, kolegové, práce. Giotto v Assisi. Sv. František- legenda. Přechod od kanonizovaného stylizovaného zobrazování k pozorování přírody a vyjádření skutečného pohybu individualizovaných postav.

6) Kancelář, práce.

Giotto- kaple Scrovegni. Giotto jako architekt.

7) Budoucí čas.

Florentský dóm. Ghiberti a Brunelleschi- soutěž na dveře baptisteria. Srovnání mezi oběma. Raná sochařská díla a další vývoj Brunelleschiho- pobyt v Římě spolu s Donatellem, od sochařství k architektuře.

8) Budoucí čas. Kupole florentského dómu. Moderní metody Brunelleschiho projektování, stavební stroje.

9) Plány na víkend, na dovolenou- budoucí čas. Principy Brunelleschiho estetiky- vynález perspektivy, Spedale degli Innocenti. Kaple Pazzi.  

10) 7.12. Kombinovaná zájmena třetí-čtvrtý pád. Nákupy. Kaple Pazzi- Donatello a Luca della Robbia. Astronomický strop výklenku- scarsella- model v astronomickém programu- datování. 

11) Kombinovaná zájmena s rozkazy a modálními slovesy. Nákupy a jídlo. Donatello- srovnání raného díla s předchůdci a současníky- v čem je renesanční. Cechy ve Florencii. 

12)  Čistě jazyková konzultační lekce pro účastníky, kteří potřebují doplnit, upřesnit a procvičit některé probrané části gramatiky.

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Vše, co potřebujete k psaní poznámek. Učební materiály upřesní vyučující..
Termín konání: 23.09.2024 - 09.12.2024
Místo konání: Praha, budova FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Výuka se bude konat v FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna a den budou upřesněny.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz