FA_167 Proměny pražské architektury česky a francouzsky I

Kód: FA_167
Název: Proměny pražské architektury česky a francouzsky I
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Kurz je určen pokračujícím i novým studentům. Rozvrh bude upřesněn. Doporučuje se mírně-středně pokročilá znalost francouzštiny, fyzická kondice pro vycházky
Anotace:

Kurz je určen všem zájemcům o historickou Prahu, kteří mají základní znalost francouzštiny. Je vyhledáván architekty, průvodci a dalšími zapálenými nadšenci. Letošní kurz je určen zájemcům novým i pokračujícím,  návaznost je volná. Přihlášení se mohou podílet na tvorbě sylabu. Kurz se skládá z 6 seminářů a 4 komentovaných vycházek historickou Prahou. Výuka bude probíhat ve francouzštině. 

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejslavnějšími pražskými památkami. Vyučující francouzského jazyka s průvodcovskou praxí vás provede architektonickými slohy z různých historických období v chronologickém sledu. Součástí kurzu budou 3 komentované vycházky. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály. Forma výuky: kontakní. 7 setkání v učebně FA, 3 komentované vycházky po Praze. Doporučená minimální úroveň francouzštiny: mírně-středně pokročilá

 Zimní semestr bude probíhat v češtině i francouzštině s ohledem na pokročilost.

Struktura:

7 seminářů + 3 komentované vycházky

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejslavnějšími pražskými památkami. Vyučující francouzského jazyka s průvodcovskou praxí vás provede architektonickými slohy z různých historických období v chronologickém sledu. Součástí kurzu budou 3 komentované vycházky. Veškerá výuka včetně vycházek bude probíhat ve francouzštině. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály.Forma výuky: kontakní. 7 setkání v učebně FA, 3 komentované vycházky po Praze. Doporučená minimální úroveň francouzštiny: mírně pokročilá

Témata:

Proměny pražské architektury česky a francouzsky I-      kurs U3V FA ČVUT, z. s. 23/24

Depuis le roman jusqu´au historisme du 19e siècle                                                 

Od románského období až po historismus 19.st.

SOMMAIRE

1. Le roman  (ca. 1000 – 1250)                                      

2. Le gothique  (le 13e siècle – le 15e siècle )                  

3. La Vieille Ville -  visite                                              

    Exkurze 1: Rotunda Sv. Kříže – Betlémské n. – Františkánské n.

4. Le Petit Côté                                                           

    Exkurze 2: Pohořelec – Nerudova ul. – Malostranské nám.

5. La Renaissance  (1492 – 1620)                                  

6. Le baroque  I (1620 - 1770)                                     

7. Le Théâtre des Etats                                             

     Exkurze 3: Prohlídka interiéru Stavovského divadla                    

8. Le baroque II (1620 – 1770)                                    

9. Le classicisme (le 18e siècle – le début du 19e siècle) 

10. Prague au 19e siècle                                                

 

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Poznámkový blok, psací potřeba. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, studijní materiály budou průběžně budou dostávat od vyučující.
Termín konání: 07.10.2024 - 09.12.2024
Místo konání: Praha, Učebna a rozvrh budou upřesněny.
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Výuka bude probíhat v seminární místnosti (č. bude upřesněno) v budově FA ČVUT, Thákurova 9, vycházky na různých místech Prahy. Úvodní lekce bude v týdnu od 7.10.24, den bude upřesněn.

Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz