FA_169 Proměny pražské architektury česky a německy I

Kód: FA_169
Název: Proměny pražské architektury česky a německy I
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 20 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová (zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Kurz je určen pokračujícím i novým studentům. Rozvrh bude upřesněn. Doporučuje se mírně-středně pokročilá znalost němčiny, fyzická kondice pro vycházky
Anotace:

Kurz je určen všem zájemcům o historickou Prahu, kteří mají základní znalost němčiny. Je vyhledáván architekty, průvodci a dalšími zapálenými nadšenci. Přihlášení se mohou podílet na tvorbě sylabu. Kurz se skládá z 6 seminářů a 4 komentovaných vycházek historickou Prahou. Výuka bude probíhat v němčině. 

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejslavnějšími pražskými památkami. Vyučující německého jazyka s průvodcovskou praxí vás provede architektonickými slohy z různých historických období v chronologickém sledu. Součástí kurzu budou 3 komentované vycházky. Veškerá výuka včetně vycházek bude probíhat v němčině. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály. Forma výuky: kontakní. 7 setkání v učebně FA, 3 komentované vycházky po Praze. Doporučená minimální úroveň němčiny: mírně-středně pokročilá

 Zimní semestr bude probíhat v češtině i němčině s ohledem na pokročilost.

Struktura:

7 seminářů + 3 komentované vycházky

V rámci desetidílného kurzu se teoreticky i prakticky seznámíte s nejslavnějšími pražskými památkami. Vyučující německého jazyka s průvodcovskou praxí vás provede architektonickými slohy z různých historických období v chronologickém sledu. Součástí kurzu budou 3 komentované vycházky. Veškerá výuka včetně vycházek bude probíhat v němčině. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, průběžně budou dostávat od vyučující studijní materiály. Forma výuky: kontakní. 7 setkání v učebně FA, 3 komentované vycházky po Praze. Doporučená minimální úroveň němčiny: mírně pokročilá

 Témata:

Proměny pražské architektury česky a německy I -     kurs U3V FA ČVUT, z. s. 23/24

                                                               

INHALTSVERZEICHNI

1. Die Romanik in Prag (9.Jh.- 12.Jh.)                 

2. Die Gotik in Prag (13.Jh. – 15. Jh.)                 

3. Die Renaissance (1492 – 1620)                      

4. Die Altstadt - Stadtführung                        

      Exkurze 1: Rotunda Sv. Kříže – Betlémské n. – Františkánské n.  

5. Der Barock I (1620 - 1770)                           

6. Der Barock II (1620 – 1770)                         

7. Die Städte Hradčany – Malá Strana  – Stadtführung  

      Exkurze 2: Pohořelec – Nerudova ul. – Malostranské n.

8. Der Klassizismus (18. Jh.- Anfang 19.Jh.)         

9. Der Historismus des 19.Jh.                            

10. Die Staatsoper - Stadtführung               

      Exkurze 3: Prohlídka interiéru Státní opery                   

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Poznámkový blok, psací potřeba. Podrobnější sylabus a seznam doporučené literatury frekventanti obdrží na první hodině, studijní materiály budou průběžně budou dostávat od vyučující.
Termín konání: 07.10.2024 - 09.12.2024
Místo konání: Praha, Učebna a datum zahájení budou upřesněny.
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Výuka bude probíhat v seminární místnosti (č. bude upřesněno) v budově FA ČVUT, Thákurova 9, vycházky na různých místech Prahy. Úvodní lekce bude v týdnu od 7.10.24, den bude upřesněn.

Lektor: Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz