FEL_023 Úprava fotografií - Zoner 2

Kód: FEL_023
Název: Úprava fotografií - Zoner 2
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Hana Krohová (krohohan@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Zaměření

Výuka navazuje na osnovy předcházejícího kurzu Úprava fotografií - Zoner 1. Hlavní část je věnována dalším metodám, postupům a nástrojům určeným pro editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio. 

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači je následně metodou pozitivní kritiky okomentují na přednášce.

Předpoklady pro studium 

Předpokladem je úspěšné zvládnutí kurzu Zoner Photo Studio 1 – editace a dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod. nebo samostudiem v rozsahu kurzu.

Dále se předpokládá, že student má možnost domácí práce s programem Zoner Photo Studio na vlastních fotografiích a na PC včetně připojení na Internet.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni nabytými znalostmi sami editovat digitální fotografie v programu Zoner Photo Studio X, ev. tyto znalosti použít i v jiných editačních programech.

Poznámka

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio s významnou slevou. 

Struktura:

Kurz je jednosemestrální

 1. Další nástroje pro editace fotografií – křivky I, odstraňování šumu, filtry, otáčení fotografie….
 2. Rychlé úpravy a rychlé filtry
 3. Úprava zřetelnosti    vs.    úprava ostrosti
 4. Úprava teploty barev
 5. Práce s nástroji pro výběr – laso, polygonové laso, magnetické laso, kouzelná hůlka……., uložení výběru
 6. Sytost a živost
 7. Rozostřené pozadí/popředí okolo objektu
 8. Kruhový filtr
 9. Změna rozměrů
 10. Formáty grafických souborů se zaměřením na digitální fotografii – JPEG, RAW, DNG, TIFF – jejich výhody a nevýhody 
 11. Vkládání textu, symbolů a tvarů
 12. Získání obrázků z vnějších zdrojů – karta, flash, scan ….  pomocí ZPS
 13. Správný postup při editaci fotografie 
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.02.2020 - 20.09.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 11:00-12:30, KN:E-307
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Výuka v letním semestru bude navazovat na probrané učivo ze zimního semestru.

Platbu kurzovného, prosím, proveďte až v roce 2020. Děkujeme.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz