FD_018 Základy práce s PC pro pokročilé - Děčín

Kód: FD_018
Název: Základy práce s PC pro pokročilé - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Jitka Mašková (maskojit@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: Základní PC gramotnost
Anotace:

Účastníci budou rozvíjet své dovednosti  v MS Word a MS Excel, naučí se pracovat v MS PowerPoint a databázemi.

Struktura:

1. Word - nastavení 2. písmo3. odstavce4. odrážky5. obrázky6. obrazce7. tabulky8. kopírování9. tvary10.ohraničení11.víceúrovňové odrážky12.kontrola pravopisu13.textové efekty14.závěrečné opakování

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: studijní texty
Termín konání: 08.10.2020 - 21.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 08:00-11:15, SM6
  • Čtvrtek: 14:30-16:00, SM6
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Týdně dvě hodiny v ZS.

Administrace kurzu:PhDr. Stanislava HolíkováFD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288 /1, Děčín I,405 01mail: holiksta@fd.cvut.cztelefon: 603 814 905

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz