S platností od 23. března 2020 do odvolání se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FA_042 Angličtina mírně pokročilí - letní semestr_dodatečný zápis

Kód: FA_042
Název: Angličtina mírně pokročilí - letní semestr_dodatečný zápis
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Celkový počet testů v semestru: 2
Lektor: Mgr. Magdaléna Waageová (waagemag@fa.cvut.cz), PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zvládnutí středoškolské angličtiny
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka.

Navazujeme na kurz FA_004 ze zimního semestru. Absolvování kurzu FA_004 výhodou, nikoli podmínkou.

V době koronakrize kurz pokračuje distanční formou. Info na adrese: magdalena.waageova@fa.cvut.cz

Struktura:

Frekventanti obdrží sylabus při zahájení výuky. Budou také seznámeni s doporučenou literaturou.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Studijní materiály vytvořené Kabinetem jazyků jsou zahrnuty v ceně. Frekventanti je obdrží při výuce.
Termín konání: 27.04.2020 - 25.05.2020
Místo konání: Praha, FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna 202
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 15:30-17:00, 601 (*Mgr. Waageová)
  • Úterý: 16:00-17:30, 602 (*PhDr. Valentová)
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

 

Pokračující studenti, kteří mají předplaceno, už nic neplatí, vyplní přihlášku a rovnou se dostaví do výuky na 1. hodinu. Pokračující studenti, kteří předplaceno nemají, a noví studenti zaplatí 2750,- Kč na účet FA dle platebních údajů na webových stránkách Kabinetu jazyků na www.fa.cvut.cz. Na první hodinu přinesou s sebou kopii dokladu o zaplacení. 

Dotazy posílejte na adresu katerina.valentova@fa.cvut.cz. 

Zahajujeme v týdnu od 17.2. 2020.

 

 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz