S platností od 23. března 2020 do odvolání se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FD_023 Letecká doprava kolem nás I

Kód: FD_023
Název: Letecká doprava kolem nás I
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Lektor: Ing. Helena Chalupníčková (chaluhel@fd.cvut.cz)
Garant: Ing. Helena Chalupníčková (chaluhel@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Anotace:

Cílem kurzu je srozumitelnou formou vysvětlit základní principy fungování letecké dopravy a její vliv  na zdraví cestujících. Obsah je zaměřen a uspořádán tak, aby přednášky byly užitečné nejen pro ty, u kterých letecká doprava vzbuzuje zájem a obdiv, ale pro i ty, kteří mají obavy a strach z létání.

Kurz je rozdělen do dvou, na sobě nezávislých, semestrů. V zimním semestru má kurz označení Letecká doprava I a posluchači se v něm seznámí např. s historii létání, leteckou meteorologií, právním rámcem leteckého provozu, pravidly létání, plánováním a prováděním letu, řízením letového provozu, s letadly, jak je známe a neznáme a mnoho jiných zajímavostí týkajících se letového provozu. Součástí této části jsou nepovinné exkurze na Řízení letového provozu, GE Aviation CZ, případně AERO Vodochody.

Kurz s označením Letecká doprava II se koná v letním semestru a je volným pokračováním kurzu Letecká doprava I. Posluchači se v něm seznámí s provozem a řízením letiště, fungováním leteckých společností, co vše se musí pokrýt z ceny za letenku, jak je to s bezpečností v letecké dopravě, jak cestování ovlivňuje naše zdraví. Součástí této části kurzu jsou nepovinné exkurze na Letiště Praha a do Výcvikového centra posádek letadel (CATC), kde si účastníci budou moci prakticky vyzkoušet postupy při nouzové situaci na palubě letadla.

Struktura:

1. Stručná historie letecké dopravy. (Ing. Chalupníčková)

2. Charakteristika letecké dopravy. (Ing. Chalupníčková)

3. Atmosféra; Standardní atmosféra. (Ing. Chalupníčková)

4. Počasí a letecká doprava. (RNDr. Kerum)

5. Organizace civilního letectví. (Ing. Chalupníčková)

6. Právo v letecké dopravě. (Ing. Chalupníčková)

7. Komu a čemu svěřujeme svoje životy. (Ing. Chalupníčková)

8. Letový provoz a jeho řízení. (Ing. Chalupníčková)

9. Kudy a jak letadla létají. (Ing. Chalupníčková)

10. Letadla jak je známe i neznáme. (Ing. Chalupníčková)

11. Plánování a provádění letu. (Ing. Hajzler)

 

12. Exkurze ŘLP Jeneč (Ing. Chalupníčková)

13. Exkurze GE Aviation CZ (Ing. Chalupníčková)

 

 

 

 

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Vlastní materiály, prezentace
Termín konání: 21.09.2020 - 08.01.2021
Místo konání: Praha, ČVUT, FD, Horská 3 Praha 2; místnost B-405
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 09:30-13:00, B - 405 (*Termíny přednášek: 1.10,; 15.10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.; 10.12..)
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Výuka se bude konat jednou za 14 dní.

Místo: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2; učebna B-405

Den: úterý, 9:30 - 12:30 hodin

Exkurze budou v termínu dle možností jejich poskytovatele. Datum a čas budou oznámeny v průběhu semestru.

Mějte se zatím hezky a těším se na vás.

Helena Chalupníčková

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz