S platností od 23. března 2020 do odvolání se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FA_043 Testovní - kurz neexistuje

Kód: FA_043
Název: Testovní - kurz neexistuje
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: testovní - kurz neexistuje
Anotace:

Procvičování gramatiky, slovní zásoby a komunikačních dovedností na mírně pokročilé úrovni B1. Kurz připravuje m.j. k povinným kurzům odborného jazyka.

Navazujeme na kurz FA_004 ze zimního semestru. Absolvování kurzu FA_004 výhodou, nikoli podmínkou.

V době koronakrize kurz pokračuje distanční formou. Info na adrese magdalena.wageova@fa.cvut.cz

Struktura:

Frekventanti obdrží sylabus při zahájení výuky. Budou také seznámeni s doporučenou literaturou.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 25.06.2020 - 31.08.2020
Místo konání: Praha
Cena: 2 750,00 Kč
Poznámka:

 

Pokračující studenti, kteří mají předplaceno, už nic neplatí, vyplní přihlášku a rovnou se dostaví do výuky na 1. hodinu. Pokračující studenti, kteří předplaceno nemají, a noví studenti zaplatí 2750,- Kč na účet FA dle platebních údajů na webových stránkách Kabinetu jazyků na www.fa.cvut.cz. Na první hodinu přinesou s sebou kopii dokladu o zaplacení. 

Dotazy posílejte na adresu katerina.valentova@fa.cvut.cz. 

Zahajujeme v týdnu od 17.2. 2020.

 

 

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz