FSv_020 Betonové konstrukce v proměně času II

Kód: FSv_020
Název: Betonové konstrukce v proměně času II
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 43 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: závěrečný test
Lektor: Ing. Karel Šeps, Ph.D. (karel.seps@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Karel Trtík, CSc. (trtik@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: doporučeno úplné střední vzdělání
Anotace:

Cílem kurzu je rozšíření znalostí posluchačů z oblasti betonových, ale nikoliv výlučně jen betonových konstrukcí.

Program kurzu je složen z přednášek a exkurzí.

Kurz je vypisován pro relativně malý počet posluchačů. To spolu s pečlivým výběrem přednášejících zaručuje bezprostřední kontakt posluchačů s lektory a vysokou účinnost předávaných informací.

Přednášky jsou doplněny minimálně dvěma exkurzemi, jednou minimálně celodenní, druhou polodenní.

Dále je program doplněn o přednášku vybraného odborníka z praxe.

Přesný harmonogram programu obdrží přihlášení bezprostředně před zahájením kuru.

Struktura:

Nabízený kurz obsahuje tyto přednášky:

Doc. Krejčiříková: Vysokorychlostní železniční tratě

Doc. Hrdoušek: Betonové mosty pro vysokorychlostní tratě

Ing. Fládr: Betony z recyklovaného kameniva

Doc. Trtík: Betonové konstrukce zhotovované technologií Off Shore Structures

Doc. Trtík: Betonové sochy jako mimořádné betonové konstrukce

Změna programu je vyhrazena.

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: syllaby přednášek v elektronické podobě
Termín konání: 23.09.2020 - 20.01.2021
Místo konání: Praha, posluchárna B367 FSv od 9 hodí
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Při zápisu dalšího kurzu U3V na katedře betonových konstrukcí se snižuje poplatek za nmavštěvování kurzu na 300 Kč

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz