S platností od 23. března 2020 do odvolání se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).

FS_031 Zkouška z češtiny na úrovni B2

Kód: FS_031
Název: Zkouška z češtiny na úrovni B2
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 6 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: certifikát o složení zkoušky
Lektor: Mgr. Jaroslava Kommová (Jaroslava.Kommova@fs.cvut.cz)
Garant: Mgr. Eliška Vítková (Eliska.Vitkova@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Čeština na úrovni B2
Anotace:

složení zkoušky z češtiny na úrovni B2

Struktura:

písemný test

ústní zkoušení

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: čeština -materiály na úrovni B2
Termín konání: 25.08.2020 - 26.08.2020
Místo konání: Praha, FS ČVUT, Karlovo náměstí 13, Praha 2, učebna A320
Cena: 1 500,00 Kč
Poznámka:

Začátek písemného testu dne 2.7.2020 v 9.00, sejdeme se  v 8.30 u vrátnice na Fakultě strojní, Karlovo nám. 13, Praha 2.

Ústní zkouška se uskuteční online v programu TEAMs. Podrobnosti se dozvíte u písemného testu.

K  testu si přineste doklad o zaplacení (výpis z Vaší banky).

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz