FEL_031 Počítač - váš partner pro život

Kód: FEL_031
Název: Počítač - váš partner pro život
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Kamil Prukl (pruklkam@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

 

POČÍTAČ – VÁŠ PARTNER PRO ŽIVOT: BEZPEČNĚ NA INTERNET

Kurz je určen pro uživatele se základními znalostmi ovládání počítače, kteří si chtějí osvojit pokročilejší dovednosti.

Posluchači se seznámí se zásadami používání počítače jak z hlediska jeho ochrany před vnějšími vlivy, tak i z hlediska bezpečnosti uživatele. Naučí se ovládat prostředí operačního systému Windows, udržovat aktuální software, čistit počítač od různé nepotřebné zátěže, správně ukládat soubory, rychle a efektivně vyhledávat informace na internetu.

Osvojí si zásady správné orientace a chování na internetu a na sociální síti, bezpečného ovládání e-bankingu, práce s aplikacemi Google, stahování software, hudby nebo videa z internetu, nakupování na tuzemských i zahraničních e-shopech, způsoby bezpečných plateb.

Naučí se ověřovat informace, pracovat se zdroji, rozpoznávat falešné e-maily, rozlišovat mezi objektivními zprávami a zprávami reklamními či zmanipulovanými.

Kurz je dvousemestrální.

Struktura:

Kurz je dvousemestrální

 1.  Úvod do kurzů U3V, bezpečnost práce (B. Mannová, J. Kubr)
 2.  Prostředí operačního systému Windows
 3.  Aplikace pro ochranu počítače
 4.  Aplikace pro údržbu a čištění počítače
 5.  Pravidla pro ukládání souborů
 6.  Efektivní vyhledávání na internetu
 7.  Bezpečný nákup v e-shopech
 8.  Internetové bankovnictví (e-banking)
 9.  Užitečné aplikace pro mobil i PC
 10.  Stahování SW, hudby nebo videa z internetu
 11.  Sociální sítě přehled, úskalí
 12.  Bezpečnost provozu mobilních zařízení
 13.  Závěr, diskusní fórum
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 25.09.2020 - 18.12.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo nám. 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 12:45-14:15, KN:E-311 (*učebna a čas konání se mohou změnit - viz POZNÁMKA)
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:
 • Vzhledem k epidemii coronaviru zatím není jasné, jakou formou bude výuka probíhat.
 • Kurzovné zatím neplaťte, k platbě budete vyzváni.
 • Čas konání a učebna se mohou změnit, rozvrh s konkrétními údaji bude přihlášeným zaslán e-mailem před začátkem výuky, potom teprve budete vyzváni k platbě kurzovného. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz