MÚVS_046 Angličtina U3V - A3V 13 světový dorozumívací prostředek

Kód: MÚVS_046
Název: Angličtina U3V - A3V 13 světový dorozumívací prostředek
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. (Dana.Hankova@cvut.cz), PhDr. Marie Plíčková (Marie.Plickova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz angličtiny na úrovni B1-B2, který probíhá v rozsahu 2 hodin týdně (2x 45 min) v letním semestru. Výuka je prakticky zaměřená výuka a jejím cílem je zlepšit především komunikační dovednosti účastníků a jejich porozumění mluvenému jazyku. Studenti slyší různé mluvčí, a tudíž i různé varianty angličtiny. Kurz se zároveň snaží i zlepšit přesnosti vyjadřování procvičováním a prohlubováním gramatiky. Témata jsou modifikována podle zájmu účastníků a v návaznosti na úroveň jejich znalosti.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených technikou pro jazykovou výuku.

Struktura:
 • Osnova kurzu angličtiny – B1-B2

  • Příroda kolem nás
  • Slavní režiséři
  • Výhody a nevýhody bydlení na venkově
  • Co s sebou nese změna zaměstnání
  • Co dělat o víkendu?
  • Letní sporty
  • Je tanec sport?
  • Čeho se lidé bojí?
  • Ženy - vynálezkyně
  • Jedeme na dovolenou

   

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: New English File - Elementary - Advanced SB + WB; English File - Elementary - Advanced SB + WB
Termín konání: 16.02.2021 - 21.05.2021
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

S ohledem na opatření Vlády České republiky v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem, je možné, že výuka bude probíhat distančně.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz