FSv_028 Betonové konstrukce v proměně času V

Kód: FSv_028
Název: Betonové konstrukce v proměně času V
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 35 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná ročníková práce
Způsob ukončení - upřesnění: Doporučeno ukončení semestrální prací
Lektor: Ing. Karel Šeps, Ph.D. (karel.seps@fsv.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Karel Trtík, CSc. (trtik@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje se zajímavostmi z historie, přítomnosti i budoucnosti betonových konstrukcí a příbuzných oborů stavebnictví.

Struktura:

Program kurzu je následující:

  • pět základních přednášek,
  • dvě exkurze menší,
  • jednu exkurzi velkou (jednodenní),
  • přednášku určenou všem kurzům s externím přednášejícím,
  • Setkání posluchačů U3V.

V případě, že nebude možné exkurze uskutečnit, budou nahrazeny přednáškou určenou posluchačům všech kurzů.

Kurz nabízí těchto 5 základních přednášek:

 

Prof. Barták: Speciální podzemní stavby

doc. Krejčiříková: Beton v železničním stavitelství

doc. Vébr: Beton v silničním stavitelství

Ing. Sochůrek: Betonové kolektory

ing. Brouček: Betonové hydrotechnické konstrukce

 

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Kopie presentací přednášek v elektronické podobě
Termín konání: 17.02.2021 - 09.06.2021
Místo konání: Praha, Začátek všech přednášek je v 9 hodin
Cena: 400,00 Kč (Pro uchazeče mladší 60-ti let 300,00 Kč)
Poznámka:

Uvedené vzdělání je pouze doporučené, nikoliv požadované.

Obsah přednášek může doznat změn.

Snížená cena 300 Kč platí pro zapsání druhého kurzu v aktuálním semestru na katedře betonových konstrukcí.

Cena 3. a ev. 4. kurzu je 250 Kč

Přednášky jsou tříhodinové a konají je přibližně ve dvoutýdenních odstupech. Nepravidelnost je způsobena exkurzemi (ev. náhradními přednáškami), které jsou pro všechny otevřené kurzy společné tj. v jediném termínu.

Program kurzů umožňuje okamžitý přechod na klasickou podobu výuky, pokud tato bude možná.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz