FEL_037 Úprava fotografií Zoner 4 - kreativní editace

Kód: FEL_037
Název: Úprava fotografií Zoner 4 - kreativní editace
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Ing. Hana Krohová (krohohan@fel.cvut.cz)
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Hlavní část kurzu je věnována kreativním postupům v editačním programu Zoner Photo Studio X, který je v učebně U3V FEL ČVUT k dispozici. Posluchači se naučí pokročilé dovednosti při práci s programem, aby bylo možné uplatnit vlastní představivost a kreativitu.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sami s nabytými znalostmi editovat digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X, ev. tyto znalosti použít i v jiných editačních programech.

Pravidelnou součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto Poradna“, kde studenti prezentují své upravené fotografie a lektor spolu s posluchači okomentují klady, příp. nedostatky provedené editace.

Předpokládané znalosti účastníků kurzu

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu je dobrá základní znalost základů práce na PC a znalosti nabyté v kurzu Zoner 1, Zoner 2 a Zoner 3 nebo samostudiem v odpovídajícím rozsahu.

Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.

LITERATURA:

Kristián, P.:    Zoner Photo Studio X – úprava fotografií v modulu Vyvolat, Vydavatelství Zoner Press, 2019

Kristián, P.:    Zoner Photo Studio X – úprava fotografií v modulu Editor, Vydavatelství Zoner Press, 2018

Liška, P.:        Zoner Photo Studio X – Praktická příručka, Vydavatelství Zoner software, a.s. Brno, rok aktuálního vydání – viz webové stránky vydavatelství

Neff, O.:         Digitální fotografie POLOPATĚ, Vydavatelství Computer Press, 2015

Další publikace:         

www.zonerpress.cz

www.milujemefotografii.cz  

Struktura:

Kurz je jednosemestrální

 1. Tři otázky, na které musí fotograf znát odpověď
 2. Křivky II – úprava barev
 3. Efekty I – vinětace, zrno, droste, vlny……
 4. Efekty II – Sabatierův efekt, solarizace, Ortonův efekt, Glitch efekt, …
 5. Doostřování II
 6. Výběr II – zpřesnění výběru, horní propust
 7. Mlha a potlačení oparu
 8. Bokeh a jeho tvorba
 9. HDR fotografie
 10. Tvorba koláže; png obrázek, různá pozadí
 11. Panorama
 12. Plug-in Nik Collection
 13. Vkládání fotografie a textury do obrázku, dvojexpozice
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 19.02.2021 - 21.05.2021
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 11:00-12:30, KN:E-307
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

V letním semestru bude výuka probíhat distančně, proto je nutné mít připojení k internetu. Od svého vyučujícího obdržíte e-mail s odkazem, po jehož rozkliknutí budete v pátek v čase dle rozvrhu k výuce připojeni. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz