FEL_044 Tablety a jiná zařízení

Kód: FEL_044
Název: Tablety a jiná zařízení
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Kirill Nikolaevich Gusev
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz bude navazovat na probranou látku ze zimního semestru. Předpokládá se, že účastník kurzu zvládá základní manipulace s tabletem/telefonem a rozumí principu fungování výchozích aplikací. 

V kurzu budeme pokračovat v práci s tabletem a telefonem a seznámíme se s využitím tabletu pro následující témata: Google mapy - pokračování, Google aplikace, Střih a editace videí, Sociální sítě, Psaní e-mailů pomocí tabletu a smartphonu - pokračování, Street view a Google Earth, Viber a  Whatsapp , Skype, Cloudy, Správa souboru - pokračování, Prohlížeč.

Struktura:

Kurz je dvousemestrální

 1. Google mapy - pokračování (V. Gusev)
 2. Google aplikace (V. Gusev)
 3. Střih a editace videí 
 4. Sociální sítě (V. Gusev)
 5. Psaní e-mailů pomocí tabletu a smartphonu - pokračování (V. Gusev)
 6. Street view a Google Earth (V. Gusev)
 7. Viber a  Whatsapp  (V. Gusev)
 8. Skype (V. Gusev)
 9. Cloudy (V. Gusev)
 10. Správa souboru - pokračování (V. Gusev)
 11. Prohlížeč (V. Gusev)
 12. Práce na dokumentu pro závěrečnou prezentaci (V. Gusev)
 13. Závěrečná prezentace výsledné práce (V. Gusev)
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 19.02.2021 - 14.05.2021
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-310
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

V letním semestru bude výuka probíhat distančně, proto je nutné mít připojení k internetu. Od svého vyučujícího obdržíte e-mail s odkazem, po jehož rozkliknutí budete v pátek v čase dle rozvrhu k výuce připojeni. 

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz