FEL_007 Tablety a jiná zařízení

Kód: FEL_007
Název: Tablety a jiná zařízení
Fakulta / ústav: Fakulta elektrotechnická
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Lektor: Kirill Nikolaevich Gusev
Garant: Ing. Božena Mannová, Ph.D. (mannova@fel.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz je vyučován v rámci University třetího věku (U3V) na ČVUT FEL a je určen pro seniory v důchodu, kteří mají předchozí zkušenosti s počítači nebo absolvovali kurz pro začátečníky na FEL. Je zaměřen na seznámení a práci s tabletem nebo smartphonem.

V průběhu kurzu budou moci senioři pracovat s tablety, které byly zapůjčeny pro tento kurz firmou Samsung.

Stručná osnova:

Obsahem kurzu je  seznámení s tabletem nebo smartphonem, jeho využití pro čtení e-knih, práce s dotykovou obrazovkou, práce pod OS Android nebo IOS, základní aplikace, v čem je tablet jiný než notebook, sociální sítě, správa souborů, práce s kamerou, vybavení tabletu nebo smartphonu, posílání emailu, práce s mapami, aplikace Googlu. 

Kurz bude reagovat na nové technologie a aplikace a na dotazy a podněty posluchačů.

Struktura:

Kurz je dvousemestrální

 1.   Úvod do kurzů U3V, bezpečnost práce    (B. Mannová, J. Kubr)
 2.  Seznámení s tabletem      (V. Gusev)
 3.  Práce s dotykovou obrazovkou (V. Gusev)
 4.  OS Android  (V. Gusev)
 5. OS IOS           (V. Gusev)
 6.  V čem je tablet jiný      (V. Gusev)
 7.  Správa souborů  (V. Gusev)
 8. Sociální sítě  (V. Gusev)
 9. Práce s kamerou     (V. Gusev)
 10.  Posílání e-mailu       (V. Gusev)
 11. Aplikace Googlu (V. Gusev)
 12.  Práce na dokumentu pro závěrečnou prezentaci (V. Gusev)
 13.  Závěrečná prezentace výsledné práce (V. Gusev)
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: počítač v počítačové učebně, přístup na wifi pro U3V, power pointové prezentace, tištěné materiály, on-line podpora kurzů
Termín konání: 27.09.2019 - 10.01.2020
Místo konání: Praha, ČVUT FEL, Karlovo náměstí 13, budova E
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pátek: 09:15-10:45, KN:E-310
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

kontaktní osoba: Olga Vrtišková, e-mail: u3v.fel@gmail.com

Ve dnech 18. ŘÍJNA a 29. LISTOPADU ODPADAJÍ  LEKCE VŠECH  KURZŮ z důvodu studentských soutěží, náhradní termíny budou oznámeny 

Zahajovací informativní schůzka společná pro všechny kurzy bude v pátek 27. září ve 13 hodin v posluchárně KN:E-107 (Zengerova posluchárna)

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz