FD_036 Středoškolská matematika

Kód: FD_036
Název: Středoškolská matematika
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Cvičný závěrečný test
Lektor: RNDr. Olga Vraštilová (vrastolg@fd.cvut.cz)
Garant: RNDr. Olga Vraštilová (vrastolg@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
Anotace:

Cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské matematiky a připravit studenty na státní maturitu. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce matematiky na ČVUT.

Struktura:

 

 1. Funkce - základní pojmy: definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí, lineární a kvadratické funkce 
 2. Funkce lomená, mocninná, exponenciální, logaritmická 
 3. Goniometrické funkce a rovnice 
 4. Základní typy rovnic, komplexní čísla
 5. Nerovnice 
 6. Posloupnosti a řady
 7. Kombinatorika
 8. Vektorová algebra; soustava souřadnic v rovině a prostoru
 9. Analytická geometrie lineárních útvarů
 10. Analytická geometrie kuželoseček
 11. Planimetrie 
 12. Stereometrie 
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: V případě on line výuky nainstalovaný program MS Teams nebo Skype (ten použijeme jen jako záložní variantu).
Termín konání: 01.02.2022 - 19.04.2022
Místo konání: Praha, FD ČVUT, Na Florenci 25, Praha 1, učebna F309
Cena: 1 800,00 Kč
Poznámka:

Zahájení kurzu je 2.2. 2021 v 17hod v posluchárně F309 v budově FD Na Florenci 25. Před první přednáškou probíhá na sekretariátě kontrola zaplacení kurzu. Platba kurzu se provádí převodem na účet fakulty 19-3322370227/0100. VS je 16010.... , kde místo teček doplníte číslo přihlášky.

kurz probíhá ONLINE v programu MS TEAMS

potvrzení o zaplacení pošlete na adresu garanta kurzu

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz