FBMI_023 Novinky v biologii a genetice

Kód: FBMI_023
Název: Novinky v biologii a genetice
Fakulta / ústav: Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: vypracování a obhájení závěrečné práce
Lektor: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (vymetalova@fbmi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

Kurz seznamuje posluchače s novinkami v oblasti biologie a genetiky, s novými poznatky současnosti, které jsou často spojené s využitím v medicíně a lékařských aplikacích. Volně navazuje na konané kurzy na FBMI ČVUT a rozšiřuje znalosti účastníků o aktuální problematiku v jednotlivých biologických a genetických oblastech - zejména o poznatky spojené s mikroorganismy, ať již novými viry a onemocnění, bakteriemi a jejich rezistencí a dále např. novými genetickými patologickými stavy a současnou diagnostikou v těchto oblastech. 

Struktura:
 1. Úvodní přednáška.
 2. Nové informace o virových onemocněních.
 3. Ochrana před virovými onemocněními a léčba onemocnění - současný pohled.
 4. Bakteriální onemocnění.
 5. Jak se chránit před patogenními bakteriemi, a které bakterie jsou pro nás naopak prospěšné.
 6. Používání ochraných pomůcek proti mikrobiálním agens.
 7. Novinky v diagnostice v mikrobiologii.
 8. Působení patogenů na naši DNA.
 9. Novinky o nukleových kyselinách, DNA - nositelce genetické informace.
 10. Nové metody používané v laboratořích při analýzách DNA.
 11. Jaká DNA nás vlastně ovlivňuje?
 12. Epigenetika - nový obor.
 13. Epigenetika a naše genetická informace.
 14. Závěr
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: dle doporučení garanta kurzu
Termín konání: 23.09.2021 - 06.01.2022
Místo konání: Praha, distančně pomocí MS Teams vždy v čase od 10 hodin dopoledne, první přednáška bude 30.9. od 10 hodin v MS Teams, odkaz dostanou přihlášení emailem.
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Kurz počítá s distanční formou výuky, s ohledem na naše zkušenosti z minulého období. Předpokládáme, že přihlášení mají ovládají znalost připojení k přednášce, která bude probíhat v MS Teams, mají funkční mikrofon a kameru u PC.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz