FJFI_035 Čeština pro cizince

Kód: FJFI_035
Název: Čeština pro cizince
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 810 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Písemná a ústní zkouška na úrovni B2
Lektor: Mgr. Jana Kovářová (jana.kovarova@fjfi.cvut.cz)
Garant: Mgr. Ivana Pavlíková (ivana.pavlikova@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: -
Anotace:

Intenzivní kurz českého jazyka pro začátečníky, který účastníky připraví na získání certifikátu B2. Kurz je určen zájemcům, kteří dále chtějí pokračovat ve studiu na technických a přírodovědných VŠ.

Struktura:

Výuka probíhá 26 hodin týdně a skládá se z

- gramatiky - 10 hod./týdně

- konverzace - 4 hod./týdně

- fonetiky - 4 hod./týdně

- angličtiny - 2 hod./týdně

- odborného jazyka (M, F, Che) - 2 hod./týdně

- matematiky - 2 hod./týdně

- fyziky - 2 hod./týdně

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Elga Čechová, Helena Remediosová: Chcete mluvit česky? (rusko-ukrajinská verze), Harry Putz, 2015 Elga Čechová, Helena Remediosová: Chcete mluvit česky? pracovní sešit (rusko-ukrajinská verze), Harry Putz, 2014 Marie Bocou Kestřánková; Pavel Pečený; Kateřina Hlínová; Dagmar Štěpánková: Čeština pro cizince - úroveň B2, Edika 2017 Marie Bocou Kestřánková; Pavel Pečený; Kateřina Hlínová; Dagmar Štěpánková: Čeština pro cizince - úroveň B2 - cvičebnice, Edika 2013
Termín konání: 10.11.2021 - 30.06.2022
Místo konání: Praha, FJFI, Trojanova 13, Praha 2
Cena: 57 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz