FJFI_050 CHEMIE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ

Kód: FJFI_050
Název: CHEMIE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Absolvování kompletního kurzu jaderné chemie.
Anotace:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti zejména o jaderných vlastnostech a anorganické a analytické chemii všech radioaktivních prvků. Absolventi kurzu získají schopnost orientovat se v problematice vlastností, chování a možností stanovení všech radioaktivních prvků.

Struktura:

V přednášce jsou podrobně diskutovány chemické vlastnosti všech známých radioaktivních prvků, ze skupiny cis-uranových prvků, aktinoidů i transaktinoidů.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002, http://jol.liljenzin.se/BOOK.HTM [2] V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981 Doporučená literatura: [1] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1 [2] M. Schädel: The Chemistry of Superheavy Elements, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1250-0 [3] I. Zvára: The Inorganic Radiochemistry of Heavy Elements, Springer Science 2008, ISBN: 978-1-4020-6601-6
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz