MÚVS_441 Angličtina U3V - A3V 17 - A2 Pre-intermediate

Code: MÚVS_441
Name: Angličtina U3V - A3V 17 - A2 Pre-intermediate
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture and Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Kolokvium
Lecturer: Mgr. Halka Varhaníková (Halka.Varhanikova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Základní vzdělání
Other prerequsites: Rozřazovací test
Annotation:

Výuka na úrovni A2 (podle SERR) se zaměřuje na angličtinu jako světový prostředek dorozumívání, procvičuje praktické komunikační kompetence, porozumění a překonávání jazykových bariér. Kromě učebnice využívá i původní cizojazyčné informace, popisy a jiné podklady. Zábavnou formou procvičuje cizí jazyk na základě každodenních situací.

Kurz je interaktivní a umožňuje sdílení profesních i volnočasových zkušeností, což je žádaná a oceňovaná složka U3V kurzů.

Kurz bude probíhat v učebnách vybavených pro jazykovou výuku.

Důraz je kladen na mluvení a poslech s porozuměním.

 

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Structure:

Kurz probíhá vždy ve úterý od 12 : 30 do 14 : 00 hod

 

Document: Certificate
Teaching aids: New English File Pre-intermediate SB + WB nebo English File Pre-Intermediate 3rd Edition SB + WB
Date: 20.09.2022 - 13.12.2022
Venue: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Timetable:
  • Tuesday: 12:30-14:00, 302
Price: 500,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz