MÚVS_460 Rozšiřující studium AJ, skupina 19 - 3. semestr

Code: MÚVS_460
Name: Rozšiřující studium AJ, skupina 19 - 3. semestr
Department: Masaryk Institute of Advanced Studies
Duration in hours: 112 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Oral exam
Mode of completion detail: Jednotlivé předměty jsou zakončeny zápočtem či zkouškou.
Lecturer: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Supervisor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské magisterské vzdělání
Other prerequsites: Pedagogické vzdělání nebo titul Mgr./Ing. + pedagogické minimum Anglický jazyk na úrovni B2 podle SERRJ
Annotation:

Studium je určeno absolventům magisterských programů s pedagogickým zaměřením nebo absolventům VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Studium je akreditováno MŠMT ČR. 

Structure:

V prvním semestru budou vyučovány tyto předměty:

Kulturní studia - zakončeno zápočtem

Morfologie - zakončeno zkouškou

Fonetika - zápočet

Cvičení z praktického jazyka - zápočet

Didaktika - zápočet

Lexikologie - zápočet

 

V dalších semestrech pak budou probíhat ještě tyto předměty: Vybrané kapitoly z britské literatury, Vybrané kapitoly z americké literatury, Literatura pro děti a mládež, Syntax, Psaní a stylistika, ICT, Specifika věkových skupin - ZŠ, Specifika věkových skupin - SŠ, Seminář a konzultace k závěrečné práci.

 

Document: Certificate
Date: 07.10.2022 - 24.02.2023
Venue: Praha, MUVS, učebna 310
Timetable:
  • Friday: 09:00-16:45, 310
Price: 12 750,00 CZK
Note:

Podmínky přijetí: jazyková úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky potvrzena certifikátem nebo prokázána při vstupním pohovoru. Doložené pedagogické vzdělání.

 

Cena vstupního pohovoru 500 Kč, vstupní pohovor: 10.9.2021

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz